Styrelse

Det är vi som utgör styrelsen och vi som innehar övriga vitala funktioner i BK Spark från och med verksamhetsåret 2020.

Per Svensson, ordförande
Toni Hjortheimer, vice ordförande
Anders Melin, kassör
Claes Svensson, sekreterare
Jan Alingsjö, ledamot
Thomas Svensson, ledamot

Johan Hindgård, valberedning (ordförande)
Jimmy Andersson, valberedning

Robert Larsvik, revisor (ordförande)
Lennart Nilsson, revisor