Styrelse

Det är vi som utgör styrelsen och vi som innehar övriga vitala funktioner i BK Spark från och med verksamhetsåret 2018.

Per Svensson, ordförande
Toni Hjortheimer, vice ordförande
Anders Melin, kassör
Claes Svensson, sekreterare
Jan Alingsjö, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Per-Göran Björkman, suppleant

Johan Hindgård, valberedning (ordförande)
Jimmy Andersson, valberedning

Robert Larsvik, revisor (ordförande)
Lennart Nilsson, revisor