Måndag 11 maj avhölls BK Spark traditionella årsmöte (uppskjutet från 24 mars) på HK på Hantverksgatan. Nio personer närvarade och allt gick lugnt och stilla tillväga. Det var omval på samtliga poster i styrelsen, dvs Per Svensson (ordförande), Toni Hjortheimer (vice ordförande), Anders Melin (kassör), Claes Svensson (sekreterare) samt Thomas Svensson och Janne Alingsjö (suppleanter). Det blev även omval på revisorsidan (Robert Larsvik och Lennart Nilsson) och i valberedningen (Johan Hindgård och Jimmy Andersson). I övrigt hölls sedvanliga mötesförhandlingar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ekonomin är god och verksamheten i balans trots den pågående Corona-krisen. Mötet avslutade med en avtackning av Pelle Björkman som på egen begäran valt att avgå som suppleant. Han firades med blomster och en dikt av poeten JOA. Tack för för din insats, Pelle! För den som vill ha mer information så går det bra att kontakta någon i styrelsen.